Lärlingsprocessen
 

Lärlingsutbildning för ställningsbyggare

Utbildning till ställningsbyggare genomförs som lärlingsutbildning hos ett ställningsföretag där den praktiska utbildningen sker.

  • Den teoretiska delen av utbildningen ges via STIBs lärplattform Ställnigsakademin och genomförs på distans via dator. Läs om distansutbildningen och de olika kurserna för företagslärlingar på Ställningsakademin.
  • Det praktiska delen i utbildningen sker på ställningsföretagets arbetsplatser och under vägledning av handledare.

Registrering av lärling och anmälan till lärlingskurs

1. Registrering av företagslärling görs första anställningsdagen. Registreringen genomförs via ett formulär som automatiskt går både till BYN och Ställningsakademin. Lärlingen får sen sina inloggningsuppgifter till Ställningakademins Introduktionskurs via mail.
DIREKT till registreingsformulär: REGISTRERA LÄRLING

2. Anmälan till de obligatoriska kurserna i lärlingsutbildningen görs via ett formulär till  BYN - en kurs i taget eller flera kurser åt gången. För att anmäla lärling till kurs måste denne först ha blivit registrerad som lärling enligt steg 1 ovan.
DIREKT till anmälningsformulär KURSANMÄLAN - LÄRLING

"/>