Kurs uzupełniający, polski

Po uzyskaniu zaliczenia dokonałeś niezbędnych uzupełnień podstawowej wiedzy z zakresu budownictwa, wymaganej do uzyskania zaświadczenia o uznaniu kwalifikacji z Komisji Zawodowej Przemysłu Budowniczego (Byggnadsindustrins Yrkesnämnd, BYN)

Niniejszy kurs przeznaczony jest dla osób, których przeszkolenie zostało zatwierdzone, a które muszą odbyć szkolenie uzupełniające w celu uzyskania prawa do uzyskania zaświadczenia o uznaniu kwalifikacji z BYN. Zaświadczenie to wymagane jest, aby móc być opiekunem czeladnika oraz mieć prawo do pełnego wynagrodzenia. Kurs obejmuje ważne części materiału "Wspólne podstawy - wszyscy" oraz "Wspólne podstawy - domy". W ramach tego kursu będziesz mógł m.in. powtórzyć swoje wiadomości z zakresu matematyki, aby móc dokonywać prostszych obliczeń zawodowych.

Wspólne podstawy mają na celu między innymi przyczynić się do zapewnienia większego bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz zwiększenia świadomości w zakresie jakości.

Kurs obejmuje następujące tematy:

  • Zdrowie i bezpieczeństwo
  • Matematyka budowlana
  • Czytanie rysunków

Koszt Kursu uzupełniającego to 1500 SEK plus podatek VAT.