Kompletteringskurs, svenska

Efter godkänt resultat har du gjort de nödvändiga kompletteringar av grundläggande byggkunskaper som krävs för BYN erkännandeintyg.

Den här kursen är för dig som fått din utbildning validerad och behöver göra kompletteringar för att ha rätten till BYN erkännandeintyg.  Vilket krävs för att du ska få handleda en lärling och för att ha rätten till full betalning. Kursen tar upp viktiga delar av Gemensamma grunder alla och Gemensamma grunder hus. Här får du bland annat repetera dina matematikkunskaper, för att kunna göra enklare uträkningar i yrket.

De gemensamma grunderna bidrar bland annat till att skapa en säkrare arbetsplats och en ökad kvalitetsmedvetenhet.

Kursen innehåller:

  • Hälsa och säkerhet
  • Byggmatematik
  • Ritningsläsning

Kostnaden för Kompletteringskursen är 1500 kr plus moms.