Välkommen till Ställningsakademin!

Vi erbjuder kurser inom ställningsbyggande.

ANMÄLAN

Ansvarig anmäler eleverna på STIBs hemsida. Inloggningsuppgifter skickas till eleverna, som då är behöriga till anmäld kurs.

LÄRARLEDD DEL/SLUTEXAMEN

Godkänt resultat i Yrkesdel 2 är ett krav för att få gå Yrkesdel 3. Stötta dina anställda vid behov. Vid godkänt slutprov utfärdas certifikat.

KURSEN

Logga in, fyll i personlig information, ta profilbild och börja läsa kursen. Prata med din handledare vid problem. Kontakta oss i andra hand.

EXAMEN WEBBDEL

Godkänt resultat i Yrkesdel 2 ger rätt att gå den lärarledda delen, Yrkesdel 3. För Yrkesdel 1 utfärdas certifikat vid godkänt resultat.